č.  70/VPS/Př/55/2019
uzavřená mezi městem Semily a obcí Jesenný - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 22.03.2019 Účinnost od: 10.04.2019 Zrušeno: 01.03.2023
Uveřejněno v č. 3/2019 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 169