č.  2/VS/2003 (KK)
uzavřená mezi městem Loket a obcí Staré Sedlo - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 03.02.2003 Účinnost od: 05.04.2003 Zrušeno: 01.01.2005
Uveřejněno v č. 2/2003 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 6