Nařízení  č.  1/2003 (KP)
Rady Plzeňského kraje
, kterým se vydává Požární poplachový plán Plzeňského kraje
Oblasti úpravy:
Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;
Schváleno (Vydáno): 16.12.2003 Účinnost od: 06.01.2004 Zrušeno: 13.08.2011
Uveřejněno v č. 8/2003 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 718

zrušeno 1/2011 (KP)