č.  3/VS/2012 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Třebeň - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 01.09.2011 Účinnost od: 11.11.2011
Uveřejněno v č. 1/2012 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 61