Dodatek  č.  4/VS/2019 (KP)
č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kasejovice a obcí Hradiště - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 14.11.2018 Účinnost od: 19.12.2018 Zrušeno: 01.01.2023
Uveřejněno v č. 1/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 11