Dodatek  č.  23/VS/2018 (KP)
č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí Břasy a obcí Újezd u Svatého Kříže - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 15.10.2018 Účinnost od: 19.10.2018
Uveřejněno v č. 5/2018 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 230