č.  59/VS/2017 (KS)
uzavřená mezi městem Sadská obcí Hořátev - zajišování výkonu činností podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 26.04.2017 Účinnost od: 25.05.2017
Uveřejněno v č. 5/2017 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 407