č.  49/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Stříbro a obcí Kokašice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 02.12.2019 Účinnost od: 13.02.2020
Uveřejněno v č. 3/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 143