č.  17/VPS/91/2008
uzavřená mezi městem Vysoké nad Jizerou a obcí Roprachtice - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 28.05.2007 Účinnost od: 03.08.2007 Zrušeno: 01.01.2011
Uveřejněno v č. 1/2008 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 37