č.  5/VS/2016 (KK)
uzavřená mezi městem Sokolov a obcí Dolní Rychnov - výkon činnosti obecní policie
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 14.12.2015 Účinnost od: 05.01.2016 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 1/2016 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 56