č.  1/VPS/OP/12/2018
uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Zahrádky - zajišování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 05.12.2017 Účinnost od: 02.01.2018
Uveřejněno v č. 1/2018 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 2