č.  27/VS/2014 (KS)
uzavřená mezi městem Kralupy nad Vltavou a obcí Nelahozeves - zajišování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 01.04.2014 Účinnost od: 06.05.2014
Uveřejněno v č. 3/2014 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 242