č.  9/VS/2010 (KK)
uzavřená mezi městem Sokolov a obcí Dolní Rychnov - výkon činnosti obecní policie
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 22.03.2010 Účinnost od: 29.05.2010 Zrušeno: 01.09.2010
Uveřejněno v č. 2/2010 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 98