Nařízení  č.  4/2010 (KP)
Rady Plzeňského kraje
o zřízení přírodní památky "Sokolova vyhlídka", stanovení jejího ochranného pásma a bližších ochranných podmínek
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Ochrana ostatních objektů přírody.;
Schváleno (Vydáno): 19.08.2010 Účinnost od: 23.12.2010
Uveřejněno v č. 5/2010 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 514