č.  12/VS/2008 (KK)
uzavřená mezi městem Nové Sedlo a obcí Vřesová - výkon činnosti obecní policie
Oblasti úpravy:
OKRESNÍ ÚŘADY. OBVODNÍ A OBECNÍ ÚŘADY.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 23.01.2008 Účinnost od: 13.03.2008 Zrušeno: 01.01.2015
Uveřejněno v č. 2/2008 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 30