č.  21/VS/2014 (KP)
uzavřená mezi městem Stod a obcí Líšina - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 02.12.2013 Účinnost od: 19.02.2014
Uveřejněno v č. 2/2014 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 217