Dodatek  č.  5/VPS/Př/94/2020
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a obcí Josefův Důl - zajišování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 06.12.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 1/2020 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 8