č.  12/VPS/TP/2/2021
uzavřená mezi městem Jilemnice a obcí Kruh - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Schváleno (Vydáno): 04.06.2019 Účinnost od: 04.03.2021 Zrušeno: 01.07.2023
Uveřejněno v č. 3/2021 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 108