č.  58/VS/2016 (KP)
mezi městem Stříbro a obcí Kšice - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 16.03.2016 Účinnost od: 28.04.2016
Uveřejněno v č. 5/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 361