č.  2/VS/2021 (KP)
uzavřená mezi městem Přeštice a obcí Štěnovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 23.11.2020 Účinnost od: 29.12.2020
Uveřejněno v č. 1/2021 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 6