č.  35/VS/2016 (KK)
mezi statutárním městem Karlovy Vary a obcí Smolné Pece - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
Schváleno (Vydáno): 03.05.2016 Účinnost od: 26.05.2016 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 3/2016 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 137