č.  13/VS/2021 (KP)
uzavřená mezi městem Domažlice a obcí Luženičky - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 22.02.2021 Účinnost od: 25.03.2021
Uveřejněno v č. 2/2021 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 179