Dodatek  č.  37/VS/2017 (KP)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Planá a obcí Broumov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 03.05.2017 Účinnost od: 10.06.2017 Zrušeno: 08.02.2019
Uveřejněno v č. 3/2017 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 260

zrušeno 20/VS/2019 (KP)