Dohoda  č.  10/VS/2013 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Sokolov a městem Březová - výkon činnosti obecní policie
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 14.11.2012 Účinnost od: 12.01.2013 Zrušeno: 01.01.2015
Uveřejněno v č. 1/2013 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 23