č.  24/VS/2016 (KP)
mezi městem Domažlice a obcí Milavče - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 17.03.2016 Účinnost od: 14.04.2016
Uveřejněno v č. 4/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 274