č.  31/VPS/OP/5/2012
uzavřená mezi městem Turnov a obcí Radostná pod Kozákovem - zajišování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 16.07.2012 Účinnost od: 08.08.2012
Uveřejněno v č. 5/2012 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 281