Dodatek  č.  133/VS/2015 (KS)
č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Slaný a obcí Neprobylice (uveřejněné v částce 5/2003 Věstníku Středočeského kraje pod č. 135/VS/2003) - zajišování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 25.05.2015 Účinnost od: 25.09.2015
Uveřejněno v č. 6/2015 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 440