Vyhláška  č.  309/2004 (JM)
Zastupitelstva Jihomoravského kraje
, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje
Oblasti úpravy:
VYUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNÉ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ.;Nakládání s nebezpečnými odpady.;Odpadní vody. Čištění odpadních vod.;Kovový odpad.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 17.06.2004 Účinnost od: 27.07.2004
Uveřejněno v č. 16/2004 Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje na straně 712