Dodatek  č.  38/VPS/OP/5/2013
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Turnov a obcí Příšovice - zajišování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 04.11.2013 Účinnost od: 11.12.2013
Uveřejněno v č. 6/2013 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 158