Dohoda  č.  3/VS/2018 (KP)
o ukončení veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Nýřany a obcí Ledce - zajištění výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 15.01.2018 Účinnost od: 06.02.2018
Uveřejněno v č. 1/2018 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 12