Dohoda  č.  8/VS/2012 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Hájek - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 14.12.2011 Účinnost od: 07.01.2012 Zrušeno: 01.01.2013
Uveřejněno v č. 1/2012 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 71