č.  50/VPS/TP/4/2019
uzavřená mezi městem Semily a obcí Košálov - zajišování výkonu činnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Schváleno (Vydáno): 20.01.2019 Účinnost od: 22.02.2019 Zrušeno: 01.03.2023
Uveřejněno v č. 2/2019 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 120