Nařízení  č.  2/2013 (KP)
Rady Plzeňského kraje
o zřízení přírodní památky "Chodská Úhlava", jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Oblasti úpravy:
Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;Ochrana přírody a krajiny.;
Schváleno (Vydáno): 23.09.2013 Účinnost od: 10.12.2013
Uveřejněno v č. 5/2013 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 294