Dodatek  č.  24/VPS/Př/1/2020
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Nový Bor a obcí Polevsko - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 11.06.2020 Účinnost od: 30.06.2020 Zrušeno: 01.07.2023
Uveřejněno v č. 5/2020 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 58