Sdělení  č.  KP01/2004
Krajského úřadu Plzeňského kraje
o stanovení počtu členů Zastupitelstva Plzeňského kraje
Oblasti úpravy:
Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Volby.;
Schváleno (Vydáno): 02.08.2004 Účinnost od: 02.08.2004
Uveřejněno v č. 6/2004 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 282