Dohoda  č.  48/VS/2016 (KP)
o ukončení veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Manětín a obcí Bezvěrov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 10.12.2015 Účinnost od: 20.01.2016
Uveřejněno v č. 4/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 332