č.  5/VS/2007 (KK)
uzavřená mezi městem Skalná a obcí Křižovatka - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 14.12.2006 Účinnost od: 05.01.2007
Uveřejněno v č. 1/2007 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 11