Nařízení  č.  4/2009 (KP)
Rady Plzeňského kraje
o zřízení přírodní památky "Malesická skála", stanovení jejího ochranného pásma a bližších ochranných podmínek
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Ochrana ostatních objektů přírody.;
Schváleno (Vydáno): 01.06.2009 Účinnost od: 06.10.2009
Uveřejněno v č. 3/2009 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 147