Dodatek  č.  7/VPS/OP/5/2018
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a obcí Maršovice - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 25.06.2018 Účinnost od: 17.07.2018 Zrušeno: 01.03.2019
Uveřejněno v č. 4/2018 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 31