Redakční sdělení  č.  KL02/2016
o tiskové opravě nařízení Libereckého kraje č. 2/2016, uveřejněného v částce 4/2016 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje
Oblasti úpravy:
Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Stavební úřady.;
Schváleno (Vydáno): 09.06.2016 Účinnost od: 09.06.2016
Uveřejněno v č. 5/2016 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 2