Dodatek  č.  19/VS/2017 (KP)
č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Nepomuk a obcí Tojice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 27.10.2016 Účinnost od: 21.12.2016 Zrušeno: 01.12.2020
Uveřejněno v č. 1/2017 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 39

zrušeno 118/VS/2020 (KP)