č.  6/VS/2021 (KP)
uzavřená mezi městem Radnice a obcí Přívětice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 07.12.2020 Účinnost od: 13.02.2021
Uveřejněno v č. 1/2021 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 17