Dodatek  č.  38/VPS/Př/34/2021
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Česká Lípa a obcí Bohatice - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 18.08.2021 Účinnost od: 08.09.2021 Zrušeno: 01.01.2022
Uveřejněno v č. 6/2021 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 161