č.  106/VPS/TP/10/2007
uzavřená mezi Městem Semily a Obcí Záhoří - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 24.05.2007 Účinnost od: 27.06.2007 Zrušeno: 01.01.2009
Uveřejněno v č. 4/2007 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 223