č.  90/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Blovice a obcí Drahkov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 19.06.2020 Účinnost od: 03.10.2020 Zrušeno: 01.01.2026
Uveřejněno v č. 8/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 405