č.  53/VS/2016 (KP)
mezi městem Kralovice a městem Manětín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 21.04.2016 Účinnost od: 16.05.2016 Zrušeno: 01.04.2019
Uveřejněno v č. 5/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 349