č.  28/VS/2017 (KP)
uzavřená mezi statutárním městem Plzeň a obcí Chotíkov - zajištění výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 23.01.2017 Účinnost od: 18.02.2017
Uveřejněno v č. 2/2017 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 227