č.  14/VPS/OP12/2008
uzavřená mezi městem Turnov a obcí Ktová - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 30.07.2007 Účinnost od: 15.09.2007
Uveřejněno v č. 1/2008 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 31