č.  2/VS/2006 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Vojtanov - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 01.12.2005 Účinnost od: 14.01.2006 Zrušeno: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 1/2006 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 4