Nařízení  č.  1/2020 (KL)
Rady Libereckého kraje
, kterým se mění nařízení Libereckého kraje č. 4/2010 ze dne 2. 11. 2010, o zřízení Přírodní rezervace Jílovka a jejího ochranného pásma
Oblasti úpravy:
Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;
Schváleno (Vydáno): 19.05.2020 Účinnost od: 13.06.2020 Zrušeno: 18.12.2021
Uveřejněno v č. 4/2020 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 42

zrušeno 4/2021 (KL)